Mükremin KIZILCA
guneyyurthaber@hotmail.com

TÜM YAZILARI

TAŞELİ’DE ÖLMEZ ANA

Ölmez Ana Anadolu’da Türk ahlak ve seciyesinin eşsiz bir örneğidir.

Anadolu insanı özellikle Türkler birbirlerine son derece bağlı insanlardır. Bu ahlakı edinmelerinde âlemlerin efendisinin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözleri son derece etkili olmuştur.

Halk arasında “Alman Usulü” sözünü hatırlarsak batı medeniyetinde karşılıksız kimse kimseye bir şer vermez. Oysa İslam medeniyetinde her şey yardımlaşma üzerinedir. Başta vakıflar olmak üzere İslam’ın koyduğu zekât, sadaka, infak ve benzeri mevzuat eşsiz bir medeniyet ortaya koymuştur.

 

Batı medeniyetinin gerçek adiliği geçenlerde ispanyada bir gurup Hristiyan gencin mültecilere şınav çekme karşılığı birkaç sent veren ve insanlıkla dalga geçerek insanlığı sıfırlayan hareketleriyle herkes tarafından müşahede edilmiştir.

Ecdadımızın kurduğu büyük medeniyetin en büyük örneklerinden birisi de “Ölmez Ana” kurumudur.

Ölmez Ana, malın anası asıl sahibine ait olmak üzere gelirlerinin bakana verilmesidir.  Mesela elinde 200 koyunu keçisi olan bir zengin bu mallarını isteyen kişilere istedikleri sayıda veriyor. Bu malların her yıl doğurduğu oğlak ve kuzuları yarıya bölüşüyorlar. Malın aslı ise her halükarda anlaşılan zamanda sahibine geri verilecektir. Koyun keçi veya ineklerden elde edilen yağ süt kıl ve yün tamamen kullanıcıya ait oluyor.

Bu durumda “Ölmez Ana” alan muhtaç vatandaş hem yıl içinde ihtiyaçlarını karşılıyor hem de mala daha itina ile sahip çıkarak mal sahibine de kazandırmış oluyordu. Üstelik düzenli bir seyir izlerse on yıl içinde sıfırdan bir sürü sahibi olunurdu.

Ölmez Ana Anamur, Ermenek ve Alaiye yörelerinde ve Yörükler ve yerleşikler arasında çok yaygındır. Bazı yerlerde davar ve sağmal Ölmez anaların süt yağ ve yün gibi gelirlerinin bir kısmının asıl sahibine verilmesi yönünde de anlaşmalar yapılmaktadır.

Ölmez Ana bir çeşit canlı hayvan kiralamasıdır. Canlı sağmal mallardan tercih edilmekte ve anlaşılan süre boyunca mala hiçbir zarar vermeden etinden sütünden ve kuzularından karşılıklı faydalanma esasına dayanır. 

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” düsturu sadece Türklerde vardır. Türklerde her şey komşularla beraber yapılır, imece gibi bir gelenek Türklerden başka hiçbir millette yoktur.

 

Malı olmayanı kısa sürede mal sahibi yaparak ele güne muhtaç olmaktan kurtaran Ölmez Ana formülü yüzyıllardır Anadolu’da özellikle yaygın olarak Taşeli’de uygulana gelen bir töredir.

Bu törenin kaynağı da cenab-ı hakkın maun suresinde tavsiye ettiği ve uyardığı komşuluk sistemidir.

1. Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o yetimi itip kakar. 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 4-O namaz kılanların vay haline ki: 5. Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. 6. Onlar gösteriş yaparlar. 7. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.

 

Töremizde ölmez ana ve yarı

İp ile çekerdik kıştan baharı

Ağaçtan kürekle damlardan karı

Kürümediysen bilemezsin bu yurdu.